Thông Báo Website Với Bộ Công Thương

Thông Báo Website thương mại điện tử với Bộ Công Thương

Như thế nào là hoạt động thương mại điện tử

Khoản 1 Điều 3 Nghị Định 52/2013 của Chính Phủ quy định: “Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác.”

Website như thế nào là website thương mại điện tử phải Thông báo với Bộ Công Thương

Khoản 1 Điều 25 Nghị Định 52/2013 của Chính Phủ quy định: “Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.” 

Thông Báo Website Với Bộ Công Thương Là Gì?

Thông báo website với Bộ Công Thương là quy định bắt buộc của pháp luật.

Website hoạt động hợp pháp nghĩa là website đã được “Thông báo với Bộ Công Thương”

Pháp luật nước ta quy định tại nghị định 52/ 2013 về Thương mại điện tử, cụ thể Điều 27 của nghị định quy định trách nhiệm của các thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website Thương Mại Điện Tử bán hàng phải Thông báo website với Bộ Công Thương: 

Điều 27. Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán hàng

  1. Thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Mục 1 Chương IV Nghị định này.
  2. Thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin trên website theo các quy định tại Mục này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin.
  3. Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng quy định tại Mục 1 Chương V Nghị định này.
  4. Thực hiện các quy định, tại Mục 2 Chương II Nghị định này nếu website có chức năng đặt hàng trực tuyến.
  5. Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương V Nghị định này nếu website có chức năng thanh toán trực tuyến.
  6. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử.
  7. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.”

Thông Báo Website Với Bộ Công Thương

Không Thông báo website với Bộ Công Thương sẽ bị xử lý như thế nào???

20.000.000 đến 40.000.000 là mức phạt nếu không Thông báo website với Bộ Công Thương. Mức phạt này được quy định cụ thể tại Nghị định 124/2015 của Chính phủ.

Làm sao để Thông báo website với Bộ Công Thương???

Liên hệ ngay Eagle Media Ms.Thảo: 0128 321 7388 hoặc 0234 3939 369, thaopt@eaglemedia.vn

Chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ và nhanh chóng các thủ tục để Website của bạn được Thông báo với Bộ Công Thương theo đúng quy định pháp luật.

Trên đây là những thông tin cần thiết để khách hàng biết được nghĩa vụ của mình cần Thông Báo Website với Bộ Công Thương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0974.533.108