Website Nhãn hiệu công ty

19.900.000

Website bán hàng dành cho hợp tác xã là giải pháp giúp các hợp tác xã tăng doanh số bán hàng trên môi trưởng online – Thương mại điện tử.

Giúp các sản phẩm của hợp tác xã đi xa ra khỏi phạm vi địa phương để đến với thị trường hơn 90 triệu dân ở Việt Nam và hơn hết là tiếp cận được toàn bộ các thị trường thế giới thông qua dữ liệu online trên website.

Giúp nâng cao tối thiểu 200%  hiệu suất làm việc của những thành viên trong hợp tác xã khi áp dụng online.

Hotline: 0974.533.108